Dekklist alu (for ende avsluttning).
Når du er ferdig med monteringen så trenger du på den siste
stenderen en stk ekstra list i det sporet som glasset ville ha stått i hvis du skulle fortsette å bygge.