Håndtak blir ofte brukt sammen med
utstigningstrinnet for å gjøre
utstigningen lettere.