• Løse sikkerhetslister til rette trappetrinn
• Sikkerhetslisten skrus til trinnet for å innfri barnesikringskrav
• Sikkerhetslisten finnes i lengdene som angis i tabellen