Utforinger brukes der det er forskjell på
Veggtykkelse / overgang fra kledning til mur.
Utforinger kan lages fra 0,8 cm og opp til 12 cm.
Over 12cm ta kontakt