Beskrivelse

Brukes for å gjøre utgangen og tilgangen til
stigen på en lettere måte. Utstigningstrinnet
har mål 15×30 cm og 25×30 cm.